Webhook instellen in Enormail

Met behulp van een webhook kan je externe programma's op de hoogte stellen van realtime gebeurtenissen in Enormail. Een webhook kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een contact na een inschrijving op je mailinglijst automatisch in te schrijven op je ledenomgeving. Je stelt een webhook als volgt in:


1. Ga naar Contacten en klik op de lijst waarop je een webhook wilt instellen. Klik vervolgens in het linkermenu op instellingen.

2. Klik vervolgens op Webhooks en daarna op Nieuwe webhook


3. Vul de gegevens in van de webhook. Bij Naam kan je een interne naam opgeven voor de webhook. Bij Aktie kies je wanneer de webhook moet worden getriggerd. Dit kan nadat een contact is; ingeschreven/aangemaak, uitgeschreven, gewijzigd of is mislukt. Tenslottte geef je de Url op die moet worden aangeroepen. Als je het e-mailadres van het contact in de url wilt meegeven als parameter kan je de %EMAIL% tag hiervoor gebruiken.

4. Nadat je alles heb ingevuld zal de webhook worden aangeroepen om te testen of deze werkt. Indien de webhook correct kan worden aangeroepen zal de webhook te zien zijn in de actieve webhooks.

5. De webhook is nu actief. Vanaf dit moment zal de url zoals opgegeven in de webhook iedere keer worden aangeroepen wanneer de geselecteerde actie in Enormail wordt uitgevoerd.

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er was een probleem om je waardering op te slaan. Probeer het later nog eens.

Geen antwoord op je vraag? Hoe kunnen we helpen? Hoe kunnen we helpen?